Nástupné trasy z Maďarska

 

Ipolytarnóc (Maďarsko) – Kokava nad Rimavicou

52km, prevýšenie 470 m

Ubytovanie

Bohoslužby

Popis trasy

Z mestečka Ipolytarnóc  prekročíme hranicu a po ceste 594 prejdeme okrajom obce Kalonda https://www.kalonda.ocu.sk/index.php?ids=5  a cez Rapovce https://www.rapovce.eu/ na cestu 585, ktorou sa dostaneme do Lučenca https://www.lucenec.sk/historia.phtml?id3=21965  https://www.lucenec.sk/pamatihodnosti-mesta-lucenec.phtml?id3=39815 . Prejdeme  po Jokaiho ulici, potom doľava po Rázusovej na námestie Republiky, kde odbočíme doprva na Zvolenskú cestu na cestu 508055. Prejdeme cez obec Vidina a po 2 km na križovatke odbočíme doprava na cestu 595. Cez Kalinovo https://www.kalinovo.sk/index.php?ids=64&subaction=jeden_clanok&id_clanku=138 , Brezničku https://www.e-obce.sk/obec/breznicka/2-historia.html

https://breznicka.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=61 

prídeme do  Poltára https://www.poltar.sk/historia.phtml?id3=62953 a okolo železnice do Českého Brezova a ďalej do Kokavy nad Rimavicou, kde sa pripojíme na Slovenskú Mariánsku cestu.

 

Ostrihom (Maďarsko) – Hronský Beňadik

80 km, prevýšenie 520 m

Ubytovanie

Bohoslužby

Popis trasy

Z Ostrihomu po moste cez Dunaj prídeme do Štúrova https://www.sturovo.sk/ a po ulici Sobieskeho vyjdeme z mesta na cestu 564, prejdeme cez Hron do Kamenice nad Hronom https://www.kamenicanadhronom.sk/index.php?page=tori&lang=sk https://www.kamenicanadhronom.sk/index.php?page=templom&lang=sk a okrajom Bajtavy do Salky https://www.salka.ocu.sk/sk/index.php?ids=14  https://www.salka.ocu.sk/sk/index.php?ids=14  (most cez Ipeľ do Maďarska). Pokračujeme cez Malé Kosihy https://www.e-obce.sk/obec/malekosihy/2-historia.html , Pastovce https://www.pastovce.sk/historia.php , Bielovce https://www.e-obce.sk/obec/bielovce/2-historia.html  okrajom Ipelského Sokolca, Kubanovo https://www.e-obce.sk/obec/kubanovo/2-historia.html , Gazdice, Demandice https://www.demandice.sk/historia-obce.phtml?id3=63943 , Malinovec, Santovku https://www.obecsantovka.sk/zakladne-informacie.phtml?id3=40005  Gankov a Kalinčiakovo do Levíc https://www.levice.sk/historia-mesta-levice.phtml?id3=42128 . Na križovatke s cestou 51 odbočíme doľava a po ulici SNP sa dostaneme do centra mesta https://www.levice.sk/historicke-pamiatky.phtml?id3=46968 . Od Levického hradu sa po Koháryho ulici dostaneme na križovatku s cestou 51 a priamo pokračujeme po ceste 564 do Tlmačov https://www.mestotlmace.sk/?id_menu=11572&limited_level=1&stop . Tu na začiatku obceodbočíme doľava a za mostom cez Hron odbočíme doprava na cestu 76.po ktorej okolo rieky Hron prídeme do Hronského Beňadiku benadik-klastor.sk/ , kde sa pripojíme na Slovenskú mariánsku cestu.