Naše poslanie

  • Poznávanie histórie a súčasnosti katolíckych reálií.
  • Návšteva katedrál, bazilík a významných miest spojených s mariánskou úctou. Upevnenie náboženského povedomia pútnikov a podpora viery.
  • Vytváranie spoločenstiev pútnikov na ceste.

Popis trasy

  • Celá trasa pútnickej cesty je navrhnutá ako veniec miest spojených s mariánskou úctou.
  • Putovanie prináša aj spoznávanie krás Slovenska a rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti pútnika.