Severná cesta

  1. etapa
  2. etapa
  3. etapa
  4. etapa
  5. etapa 
  6. etapa
  7. etapa
  8. etapa
  9. etapa
  10. etapa

Itiner - Gaboltov-Zilina Šaštin.pdf (1,53 MB) 

  Štart Cieľ Dĺžka trasy Prevýšenie
1. Gaboltov Slavkov 66 km 950 m
2. Slavkov Hrabušice 71 km 1 560 m
3. Hrabušice Východná 58 km 940 m
4. Východná Zuberec 58 km 910 m
5. Zuberec Oravská Lesná 57 km 980 m
6. Oravská Lesná Turzovka 58 km 530 m
7. Turzovka Žilina 47 km 850 m
8. Žilina Ilava 83 km 1 350 m
9. Ilava Beckov 46 km 250 m
10. Beckov Trnava 64 km 190 m
11. Trnava Šaštín 57 km  590 m
  Spolu   665 km 9 100 m