7. etapa

  • Čadca,
  • Raková,
  • Staškov,
  • Turzovka
  • Živčáková,
  • Veľké Rovné,
  • Dlhé Pole,
  • Svederník,
  • Žilina

 

Trasa  Turzovka - Žilina

47 km, prevýšenie 850 m

Výškový profil 

 

Ubytovanie

 

Korňa (2 140 obyvateľov, 600 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/korna .

 

Vysoká n. Kysucou (2 746 obyvateľov, 688 m n. m.)

https://www.ubytovanienaslovensku.eu/vysoka-nad-kysucou/so-zlavou .

 

Žilina (81 515 obyvateľov, 378 m n. m.)

■ Ubytovanie v ubytovniach:  

https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/17

https://www.onlineslovensko.sk/turisticka-ubytovna-zilina, e-mail: info@ubytovanie-zilina.sk .

■ Ubytovanie v moteli:

https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/145 .

 

Bohoslužby

Korňa a pútnické miesto Živčáková:

https://www.zivcakova.sk/04Informacnyservis/FUKorna.html

Veľké Rovné, https://velkerovne.fara.sk/; https://velkerovne.fara.sk/farnost/    

Dlhé Pole, https://www.dlhepole.eu/cirkev/ ; https://www.dokostola.sk/farnost/dlhe-pole

https://www.dlhepole.wbl.sk/FARNOST-.html

Žilina mesto, www.farnost-zilina.sk

Žilina - Vlčince, www.farnostvlcince.sk

Farnosť svätého Jána Bosca (saleziáni), https://www.zilina.sdb.sk/uvod.php

Žilina - Závodie, https://www.zavodie.fara.sk/ ; www.kamnaomsu.sk

Žilina - Trnové, https://www.dokostola.sk/farnost/trnove

Údaje o konaní bohoslužieb na Slovensku môžete nájsť aj na stránke: https://www.dokostola.sk/?pg=page

 

 Popis trasy:

Z Turzovky sa dostaneme cez hlavnú cestu 487 na kruhový objazd, na ktorom odbočíme smerom na Klokočov (cesta 484). Po 1,5 km odbočíme doľava smerom na Korňu (cesta 484022) po červenej CZT. Cestou si môžeme pozrieť prírodný úkaz – Korňanský ropný prameň https://www.korna.sk/old/clanok.php?r=4 . Po prehliadke nového kostola https://www.zivcakova.sk/04Informacnyservis/FUKorna.html sa okolo kostola dostaneme k cintorínu a ponad cintorín po asfaltovej ceste stálym stúpaním sa dostaneme k pútnickému miestu na hore Živčáková

https://dromedar.topky.sk/cl/11163/337500/DOMA-Putnicke-miesto-Zivcakova . Z pútnického miesta môžeme pokračovať po tzv. Lašútovom chodníku, ktorý začína krížovou cestou alebo sa vrátime nazad do Korne a Turzovky. Lašútov chodník z veľkej časti nie je zjazdný na bicykli pre vyčnievajúce korene ale je to najkratšia cesta k odbočke na Veľké Rovné. Pri návrate cez Korňu a Turzovku odbočíme na ceste 487 smerom na Makov po modro značenej cykloceste a po 3 km odbočíme  (stále po modrej) v smere na Veľké Rovné. Tiahlym a v závere doliny prudším stúpaním po ceste 541 sa dostaneme do osady a sedla Semeteš (680 m n. m.) a odtiaľ zjazdíme do Veľkého Rovného https://velkerovne.fara.sk/farnost/ https://www.velkerovne.sk/contents/chod04_sk.htm . Pri kostole odbočíme doľava po zelenej TZT miernym stúpaním do výšky 530m ku krížu a odtiaľ zjazdíme do stredu obce Dlhé Pole ku kostolu https://www.dlhepole.eu/historia/ . Odtiaľ doprava po ceste 507054 do Svederníka https://www.svedernik.info/?section=44https://zilina-gallery.sk/picture.php?/28742/category/2302. V Svederníku doľava po hlavnej ceste 507 (červená CZT) cez Marček https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/1234   , Divinku a Považský Chlmec do Žiliny. Za mostom cez Váh odbočíme doprava a po chodníku sa dostaneme na Kysuckú cestu (okolo Sloveny). Za podjazdom pod železnicou prejdeme okolo Remeselníckeho domu do parku a okolo Tesca vyjdeme ku katedrále, ktorá je najtypickejšou stavbou v Žiline. Prehliadneme si aj blízke kostoly sv. Pavla na Mariánskom námestí a sv. Barbory na Hurbanovej ulici ako aj historicky cenný kostol sv. Štefana Kráľa na Závodskej ceste https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kostolov_v_%C5%BDiline , ku ktorému sa dostaneme po Legionárskej  a Rázusovej ulici (okolo cintorína) a za nadchodom odbočíme na Dolné Rudiny a okolo železnice cez parkovisko na  Závodskú cestu.

Najväčší kostol Sedembolestnej Panny Márie je na Vlčincoch na námestí Jána Pavla II, ku ktorému sa dostaneme po Závodskej ceste k stanici Žilina Záriečie a cez podchod  (druhá odbočka doprava) na Suvorovovu a Fándlyho ulicu. Na križovatke s Bernolákovou doprava a za nadchodom doľava na cyklocestu okolo ulice Vysokoškolákov. Pri Carrefoure odbočíme doľava a okolo Baumaxu sa dostaneme ku kostolu. V prípade dostatku času je možné prezrieť si aj obnovený drevený kostolík v obci Trnové. Od kostola na Vlčincoch zídeme okolo pošty na Obchodnú ulicu, na konci odbočíme doľava na ul. Matice slovenskej  a na konci odbočíme doľava a na úpätí zjazdu doprava na Bagarovu a Dolnú trnovskú ulicu. Po ľavej strane je starý aj nový kostol.