INFORMÁCIE ZOSTAVOVATEĽOV:

O MILOSTIVÝCH SOCHÁCH A OBRAZOCH SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE:

https://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/?cat=62

 

O PASTORÁCII V TURIZME:

https://www.katolickenoviny.sk/31-2012-ako-rozvijat-pastoraciu-v-turizme-aj-na-slovensku/

 

Upozornenie k ubytovaniu a službám:

● Ceny za ubytovanie, príp. za iné služby boli nájdené na rôznych webových stránkach a nie sú zaručené. Pokiaľ nie je uvedené ináč, sú bez DPH.

● Zostavovatelia SMC nepreberajú zodpovednosť za ceny a akékoľvek ich zmeny.

● Jednotlivé mestá a obce predpisujú za ubytovanie miestnu daň v rôznej výške, ktorá v prevažnej väčšine nie je v texte uvedená.

 

K mestám a obciam:

● Počet obyvateľov a nadmorská výška pri názvoch miest a obcí je prevzatá zo stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky (z Mestskej a obecnej štatistiky, časť Demografia, z 31. 12. 2011): https://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html