6. etapa

  • Lokca,
  • Breza,
  • Zákamenné,
  • Oravská Lesná,
  • Vychylovka,
  • Stará Bystrica,
  • Krásno nad Kysucou,
  • Čadca

 

Trasa  Oravská Lesná - Turzovka

58 km, prevýšenie 530 m

Výškový profil 

 

 

Ubytovanie

 

Nová Bystrica (2 828 obyvateľov, 593 m n. m.)

https://www.novabystrica.sk/index.php/nasa-obec/ubytovanie

■ Chalupy Nová Bystrica a Vychylovka:

https://www.novabystrica.sk/index.php/nasa-obec/ubytovanie

■ Chaty, www.chatykysuce.kysuce.net

■ Ubytovanie rôznych kategórií:

https://www.ubytovanienaslovensku.eu/nova-bystrica

 

Stará Bystrica (487 obyvateľov, 2717 m n. m.)

■ Apartmány:

www.apartmanysb.sk

■ Ubytovanie v súkromí:

https://www.starabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=40&Itemid=55

■ Ubytovanie rôznych kategórií:

https://www.ubytovanienaslovensku.eu/stara-bystrica

 

Krásno nad Kysucou (6 905 obyvateľov, 392 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií:

https://www.iubytovanie.sk/ubytovanie/okres-cadca/krasno-nad-kysucou/ .

https://www.ubytovanienaslovensku.eu/krasno-nad-kysucou .

 

Oščadnica (5 622 obyvateľov, 463 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/oscadnica .

 

Čadca (24 921 obyvateľov, 506 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/cadca .

 

Raková (5 361 obyvateľov, 430 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/rakova

 

Staškov (2 771 obyvateľov, 444 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/staskov .

 

Turzovka (7 772 obyvateľov, 522 m n. m.)

■ Ubytovanie rôznych kategórií, https://www.ubytovanienaslovensku.eu/turzovka .

 

Bohoslužby

Nová Bystrica, https://www.novabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=64

Stará Bystrica, https://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/stara-bystrica

Zborov nad Bystricou, https://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/zborov-nad-bystricou

Krásno nad Kysucou, https://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/krasno-nad-kysucou

Čadca, https://www.cadca.fara.sk/index.php/kostoly/farsky-kostol.html

Raková, https://www.farnost.rakova.sk

Staškov, https://www.staskov.sk/farsky-urad

Olešná, (filiálny kostol v správe FÚ Turzovka)

Podvysoká, (filiálny kostol v správe FÚ Turzovka)

Turzovka a pútnické miesto Živčákova, https://www.zivcakova.sk/04Informacnyservis/FUTurzovka.html

Turzovka, https://turzovka.fara.sk/;

Údaje o konaní bohoslužieb na Slovensku môžete nájsť aj na stránke: https://www.dokostola.sk/?pg=page

 

Popis trasy

Z Oravskej Lesnej pokračujeme po hlavnej ceste  Po 1 km od stredu obce v časti Brisovka odbočuje z hlavnej cesty červená cykloznačka do sedla Demänová a odtiaľ do Vychylovky ku skanzenu. Môžeme si vybrať trasu po novej ceste  alebo po cykloceste, ktorá je na kysuckej strane miestami poškodená ale plánuje sa jej rekonštrukcia. Obe trasy sa stretávajú vo Vychylovke  v časti Strakošovci. Po 1,5 km môžeme pozorovať prírodný úkaz Vychylovské prahy v rieke Bystrica. Na križovatke môžeme odbočiť doprava k vodnému dielu, ktoré je zásobárňou pitnej vody pre SZ Slovensko. Po prehliadke kostola v Novej Bystrici https://www.novabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=64 asi po 500 m prídeme k reštaurácii Veľký Potok, kde odbočíme doľava  a cez most prídeme na cyklocestu, po ktorej ideme asi 1,6 km. Tam po mostíku prejdeme opäť na ľavý breh a cez hlavnú cestu sa dostaneme do obce Stará Bystrica (vpravo kaplnka) https://www.starabystrica.sk/index.php . Po miestnej ceste prídeme k farskému kostolu https://www.farnostknm.sk/dekanat-knm/stara-bystrica a peknému námestiu so slovenským orlojom, https://www.starabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=70

Ďalej ideme po obecnej ceste (najprv zelená značka potom červená cykloznačka. Na konci obce po červenej CZT cez hlavú cestu do Klubiny a cez mostík na novú cyklotrasu, po ktorej prídeme až do Krásna. Po ceste navštívime známy kostol v Zborove  https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_nad_Bystricou  (mostík k nemu je vo výstavbe), ktorý bol ako jeden z mála postavený počas socialistickej éry po roku 1969. Po príchode do Krásna nad Kysucou (najstaršej obce na Kysuciach) https://www.mestokrasno.sk/kategoria/o-meste  a navštívime kostol sv. Andreja https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ondreja_%28Kr%C3%A1sno_nad_Kysucou%29 , Pokračujeme  po ceste (modrá a od križovatky červená cykloznačka) okolo drevárskej školy. Motela Duo a reštaurácie Drevorubač (súčasť Oščadnice) do miestnej časti Harvelka. 150 m za čerpacou stanicou odbočíme doľava na ulicu A. Hlinku. Prejdeme cez Kysucu a pri železničnej zástavke Čadca mesto cez podchod sa dostaneme ku kostolu sv. Bartolomeja. https://www.cadca.fara.sk/index.php/kostoly/farsky-kostol.html. Odtiaľ prejdeme cez hlavnú cestu 11b po chodníku na Matičné námestie - https://www.mestocadca.sk/o-meste-cadca/historia-mesta.html  (pozor – je to pešia zóna a treba ísť peši). Po červenej TZT prídeme na cestu 487  a po nej doľava na červenú CZT v smerom na Turzovku. Pešiu zónu môžeme obísť ak prejdeme po ceste 11b doprava a pred mostom cez Kysucu odbočíme doľava. Popri rieke hore prúdom prídeme k ďalšiemu mostu , kde odbočka cestu 487 apo 50 m odbočíme doprava na Hviezdoslavovu ulicu, ktorou obídeme frekventovaný úsek cesty 487, na ktorý sa napojíme pri železničnej zástavke Čadca zástavka. Po 40 m odbočíme doprava cez železnicu na ulicu Športovcov, ktorá je paralelná s cestou 487, na ktorú sa opäť napojíme po 500 m. Ďalej pokračujeme po ceste 487 do obce Raková známej najmä spisovateľom J. Palárikom. https://www.rakova.sk/index.php/hist-obce-informe-o-obci-55 . Po prehliadke kostola Narodenia P. Márie pokračujeme do obce Staškov po červenej CZT. Ak sa chceme vyhnúť premávke na ceste 487 odbočíme doľava cca 350 m za mostom cez Kysucu a pokračujeme po nespevnenej ceste okolo Kysuce. Na začiatku obce Staškov odbočíme doľava (vpravo by sme prišli na cestu 487) ku kostolu. https://www.e-kysuce.sk/index.php/informe-a-postrehy-e-kysuce-140/8376-8376-kostol-navtnia-panny-me-v-stakove . Stále rovno po miestnej komunikácii sa dostaneme opäť na cestu 487 na červenú CZT, ktorá odbočuje smerom na Olešnú. My pokračujeme po modrej CZT do Podvysokej (nový kostolík Sedembolestnej P. Márie) a ďalej do Turzovky https://www.turzovka.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=691&Itemid=672 , kde je koniec etapy.