Nástupná trasa z Ukrajiny

Ubľa - Prešov

116 km, prevýšenie 1330 m

Ubytovanie

Bohoslužby

Popis trasy

Po prechode hranice prídeme po červenej CZT (cesta 74) do Uble https://www.e-obce.sk/obec/ubla/2-historia.html , kde pokračujeme 2 km po zelenej CZT, Na križovatke odbočíme doprava na cestu 566., na ďalšej križovatke doľava po žltej CZT do obce Klenova. Cez Kalnu Raztoku do Stakčínskeho sedla (362m) a do Stakčína https://stakcin.eu//index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=64 . V Stakčíne odbočíme doľava na cestu 74 do Sniny https://www.snina.sk/z-historie-mesta.phtml?id3=15202 https://www.snina.sk/z-historie-mesta.phtml?id_menu=79810&limited_level=1&stop_menu=79810 , Pokračujeme po ceste 74 do Belej nad Cirochou https://www.belanadcirochou.sk/cirkev/  https://www.belanadcirochou.sk/historia/ , Dlhého a Kamenice nad Cirochou https://www.obeckamenicanadcirochou.sk/cirkev.html  https://www.obeckamenicanadcirochou.sk/obec/o_obci.html do Humenného https://www.humenne.sk/Kultura-sport-volny-cas/Pamiatky/ . Cez mesto prejdeme po ceste 74 a za mestom pokračujeme cestou 558 cez Závadku, Topolovku https://www.topolovka.estranky.sk/clanky/kronika.html , Hudcovce https://www.hudcovce.sk/ , Továrne a za mostom cez Ondavu odbočíme doľava na cestu 15 a cez Sedliská https://www.sedliska.sk/historia-obce.html, Majerovce https://www.majerovce.eu/historia.html  do Vranova nad Toplou https://sk.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Top%C4%BEou#Dejiny  https://www.bazilikavranov.sk/viewpage.php?page_id=17 . Na začiatku mesta odbočíme z hlavnej cesty doľava do centra mesta. Tu navštívime baziliku, ktorá je najvýchodnejšou bazilikou na Slovensku, Na námestí odbočíme doľava na ul. 1. mája a po ulici Duklianskych hrdinov prídeme na cestu 18, po ktorej prídeme do obce Čaklov https://caklov.edupage.sk/text3/?  kde odbočíme doľava na cestu 018222 do Zamutova, okiaľ prevažne lesom stúpabe do výšky 725 m, kde sa napojíme na červenú CZT do Zlatej Bane, https://www.zlatabana.sk/index.php/obec-zlata-bana/historia-obce Sigordu https://www.centrumsigord.sk/ , Kokošoviec https://www.kokosovce.sk/sk/o-obci , Dulovej Vsi až do Prešova https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov , kde sa pripojíme na Slovenskú maránsku cestu.