Trasa Stará Ľubovňa – Gaboltov

52km, prevýšenie 660 m


Ubytovanie
Bohoslužby
Popis trasy

Pre skupiny bez sprievodného vozidla je možný prístup do Gaboltova z Lipian, Bardejova alebo Starej Ľubovne, kde je možné docestovať vlakom, Bardejov a Lipany sú na Slovenskej mariánskej ceste.

Najlepší vlakový spoj zo západného Slovenska je do Starej Ľubovne. Nevýhodou je, že na trase Poprad – Stará Ľubovňa jazdí iba vlak s obmedzeným počtom miest pre bicykle (4 ks). Preto je vhodné použiť spoj cez víkend, kedy je vlak menej obsadený, prípadne použiť viaceré spoje. Do Gaboltova je možné prísť na bicykli aj z Popradu, ale cesta Poprad – Stará Ľubovňa je dosť frekventovaná a v úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa aj dosť úzka zväčša bez krajnice a preto jej absolvovanie na bicykli je vhodné iba cez víkend.

Po príjazde do Starej Ľubovne v prípade dostatku času je možné navštíviť pútnické miesto Litmanová vzdialené zo Starej Ľubovne 13 km alebo navštíviť Ľuboviansky hrad vzdialený 4 km.

Zo železničnej stanice prejdeme po Továrenskej ulici na cestu 68, prejdeme rieku Poprad a za mostom odbočíme doľava do mesta. Z centra vyjdeme po Prešovskej ulici a dostaneme sa nazad na cestu 68. Prejdeme obcou Plavnica a pri obci Plaveč odbočíme doľava cez most do obce a pokračujeme cestou 543045 do Orlova a za obcou (miestna časť Andrejovka) po modrej TZT prejdeme doprava cez rieku Poprad a za železničnou traťou odbočíme doľava na cestu 77,.po ktorej pokračujeme cez obce Ruska Vola nad Popradom, Obručné (vrchol stúpania), Lenartov Malcov, Gerlachov.

Pred obcou Tarnov pri benzínovom čerpadle odbočíme doľava (cesta 544007) do Sveržova a Gaboltova, kde začíname pútnickú cestu.