Podmienky uskutočniteľnosti

  • Podpora zo strany cirkevnej vrchnosti a miestnych farských spoločenstiev
  • Ustanovenie koordinátora pre Slovenskú mariánsku cestu a zriadenie neziskovej organizácie pre vybudovanie a prevádzku SMC
  • Realizácia písomného sprievodcu a internetovej stránky
  • Vytvorenie spoľahlivých miestnych skupín na návrh a vyznačenie trasy cesty
  • Vybudovanie siete vhodných ubytovní a odpočinkových miest po trase
  • Spolupráca s ďalšími organizáciami