Pilotný projekt bude obsahovať

  1. Internetovú stránku, v ktorej bude:
    - sprievodca po trase (s možnosťou vytlačenia),
    - moderované diskusné fórum,
    - aktuálne údaje o trase a akciách (napr. termíny miestnych pútí, čas konania bohoslužieb a pod.),
    - fotogaléria pútnikov a ponuka služieb (doprava, ubytovanie, stravovanie a pod.)
  2. Vytvorenie skupín pre podporu pútnikov v jednotlivých diecézach, dekanátoch a vo farských spoločenstvách, pre ubytovanie pútnikov, vyznačenie a udržiavanie trasy (najmä pre peších pútnikov) v jednotlivých územiach farností alebo oblastí.