• Obsah sprievodcu

  • Všeobecné informácie (možnosti ubytovania, stravovania, vybavenie, náklady na cestu),
  • Podrobný zoznam miest a obcí severnej a južnej cesty, vzdialenosť medzi nimi
  • Popis jednotlivých úsekov 20 – 30 km pre peších a 50 – 80 km pre cyklistov:- Podrobný opis cesty- Mapa úseku, výškový profil, fotografie
  • Popis chrámov a cirkevných objektov na trase, čas bohoslužieb