Stretnutie budúcich účastníkov pútnickej cesty Banská Bystrica - Šaštín

02.06.2014 11:24

Dňa 10.6.2014 o 17. hod. bude v pastoračnom centre pod kostolom v Žiline na Vlčincoch stretnutie záujemcov - budúcich účastníkov pútnickej cesty Banská Bystrica - Šaštín. Je možné zúčastniť sa iba časti tejto cesty.
Na stretnutie s Vami sa tešíme