Pri pútnickej ceste do Santiaga de Compostela sa mnohým účastníkom vynorí otázka: „Prečo nemáme niečo podobné u nás - cestu nielen na jedno pútnické miesto ale pútnickú cestu po našom Slovensku?“ U nás máme mnoho pútnických miest, ktoré navštevuje mnoho veriacich. Väčšinou však pútnici prídu na pútnické miesto autobusom alebo autom, niekde sa konajú pešie pútnické cesty organizované niektorými farnosťami v regióne.

Doteraz však nebola vytvorená diaľková pútnická cesta, ktorá by prechádzala mnohými miestami s pútnickou tradíciou a všetkými diecéznymi centrami. Cesta, ktorá by mala náboženský aj turistický charakter, pri ktorej by pútnici spoznávali Slovensko z náboženskej, historickej, kultúrnej aj prírodnej stránky, spoznávali nových ľudí a prehĺbili svoj vzťah k Bohu.

Pre realizáciu tohto zámeru sme navrhli Slovenskú mariánsku cestu (SMC). Cesta prechádza z pútnického centra Gaboltov pri Bardejove do Šaštína na západnom Slovensku. SMC má dve trasy severnú a južnú. Obidve prechádzajú zaujímavými miestami Slovenska a sú dĺžkou i náročnosťou približne rovnocenné. Trasy je možné absolvovať po častiach aj niekoľko rokov.

Pre prvú etapu sme SMC navrhli ako cyklotrasu z dôvodu zatiaľ nie plne vyhovujúcej infraštruktúry (ubytovanie, stravovanie, značenie), ktoré je potrebné pri pešom putovaní Preto je tento sprievodca zameraný na pútnikov využívajúci bicykel na presun medzi jednotlivými miestami našej kresťanskej kultúry.

Predložený sprievodca po SMC je orientovaný na používateľov internetu a preto je v ňom množstvo internetových odkazov na ubytovanie, kostoly, históriu obcí aj prírodné zaujímavosti po ceste. Tento spôsob sme zvolili preto, aby sprievodca dával základné informácie o trase cesty a zároveň poskytoval zdroje podrobných informácií .Na internete je tiež k dispozícii aj trasa jednotlivých ciest aj v elektronickej verzii pre nahratie do GPS zariadení alebo podrobnom zobrazení na mape.

V sprievodcovi je podrobne uvedený popis cesty, profil a orientačná mapa, ktoré sú prevzaté z www.cykloserver.cz .

Autori sprievodcu po SMC sa obracajú na používateľov a čitateľov aby posielali svoje pripomienky, doplnenia a návrhy na opravu na adresu ppik90@hotmail.com

Poslanie

Poznávanie histórie a súčasnosti katolíckych reálií.
Návšteva katedrál, bazilík a významných miest spojených s mariánskou úctou. Upevnenie náboženského povedomia pútnikov a podpora viery.
Vytváranie spoločenstiev pútnikov na ceste.

Stručný popis trasy

Celá trasa pútnickej cesty je navrhnutá ako veniec miest spojených s mariánskou úctou. Putovanie prináša aj spoznávanie krás Slovenska a rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti pútnika.

Prihlásovanie na púť

Na webovej stránke https://www.bazilika.sk/kontakt/bazilikasi môžu účastníci objednať potrebný počet Preukazov pútnika a zároveň si môžu rezervovať v bazilike termín slávenia sv. omše alebo iné aktivity (prehliadku s výkladom a pod).