Plán Slovenskej mariánskej cesty na rok 2016

04.03.2016 09:23

Začiatok 23. júla 2016

  • 1. deň: Stará Ľubovňa – Litmanová – Plaveč – Gaboltov – Bardejov. Dĺžka trasy 75 km, ubytovanie v DM
  • 2. deň: Bardejov – Marhaň – Giraltovce Vranov nad Topľou (75km), ubytovanie v DM, 8,50 €
  • 3. deň: Vranov nad Topľou – Humenné – Snina – kostolíky v okolí Sniny (Jalová, Topoľa, Ruský Potok, Uličské Krivé, Kalná Raztoka). (75 km), ubytovanie v DM Snina
  • 4. deň: Snina, Ubľa – kostolíky v okolí Uble (Šmigovec, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá) – Klokočov, Michalovce (86 km), ubytovanie v DM
  • 5. deň:  Michalovce – Sečovce – Ruskov – Košice  (70 km), DM
  • 6.  deň: Košice – Bukovec – Medzev  – Smolník  (60 km), penzión
  • 7.  deň: Smolník – Rožňava – Jelšava – Hnúšťa (95 km),  DM souhn@svsbb.sk
  • 8. Deň: Hnúšťa – Kokava nad Rimavicou – Utekáč - Čierny Balog – Brezno – Banská Bystrica (97km)