Návrh na organizáciu otvorenia Slovenskej Mariánskej cesty

08.03.2013 12:23

Pre otvorenie SMC sme zvolili štyri posledné etapy severnej cesty z Gaboltova do Šaština na bicykloch. Celá púť by sa uskutočnila v štyroch dňoch.

7.augusta 2013 - streda

Otvorenie cesty svätou omšou o7,00 hod. v Chráme Sedem Bolestnej Panny Márie na Vlčincoch v Žiline.

  • O 8,00 hod. odchod na trasu púte, ktorá povedie cez: Višňové, Rajec,  Rajeckú Lesnú, Domanižu, Pružinu.
  • V škole v Pružine bude ubytovanie po prvej etape. Etapa meria 63 km.

 

8.augusta 2013 – štvrtok

Ráno  o 7,oo hod. svätá omša

  • O 8,00 hod. odchod na trasu púte, ktorá povedie:  Pružina, Zliechov, Dubnica n/ Váhom, Nemšová, Trenčín, Trenč. Stankovce, Beckov.
  • V škole v Beckove bude ubytovanie po druhej etape.  Etapa meria 66 km.

 

9. augusta 2013 – piatok

 Ráno o 7,00 hod. svätá omša

  • O 8,00 hod. odchod na trasu púte, ktorá povedie: Beckov, Ducov, Piešťany Borovce, Veľké Kostoľany Trnava.
  • V Trnave bude ubytovanie po tretej etape.  Etapa meria 64 km

 

10. augusta 2013 – sobota

Ráno o 7,00 hod. svätá omša

  • 8,00 hod. odchod na trasu púte, ktorá povedie: Trnava, Horné Orešany, Plavecký Mikuláš, Borský Mikuláš , Šaštín.
  • Etapa meria 57 km
  • Celková dľška celej púte meria 250 km.
  • V Šaštíne  púť bude ukončená svätou omšou a pútnikom bude odovzdaná Pamätná listina účastníka Slovenskej mariánskej cesty  ktorú dostanú na základe predloženého záznamníka pútnika. Do  záznamníka pútnika si budú zaznamenávať návštevu  v jednotlivých pútnických miestach na ceste.

Upozornenie:

Každý účastník tohto podujatia ide na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame, aby účastníci tohto podujatia sa pripoistili. 

Stravovanie z vlastných zásob a po ceste. Počas púte bude zabezpečené doprovodné vozidlo, ktoré nám odvezie zavazadlá. 

Registrácia:

Prosíme účastníkov, ktorí majú záujem o púť, aby sa prihlásili e-mailom debnar@gmail.com.